SPVAV

Máte strach z GDPR? S námi to zvládnete!
Jedním z nejcennějších obchodních artiklů v dnešní době jsou osobní data, která o Vás vypoví téměř vše. GDPR se proto snaží Vás, jako jedince, tzv. subjekt údaje, více ochránit.
Z tohoto důvodu přijal Evropský parlament nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR). Toto Obecné nařízení je jednou z nejrozsáhlejších evropských regulací v poslední době, které nahradí směrnici 95/46/ES a zákon č, 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Účinnost Obecného nařízení začíná 25. května 2018. GDPR je závazné bez implementace do legislativy. Přináší novinky v oblasti ochrany osobních údajů jak v rámci EU, tak i mimo ni.
GDPR zavádí velmi přísné pokuty za porušení pravidel. Proto Vám doporučujeme se v dostatečném předstihu na toto nařízení připravit.
Podrobnější informace najdete v části věnované GDPR a DPO.
Bude nám potěšením pomoci Vám projít přes všechna úskalí vzniklá tímto Obecným nařízením. Naše společnost Vám garantuje zabezpečení ve všech otázkách týkajících se GDPR a to od IT, správní právo až po úřední správu.

Váš tým společnosti Služby pro vědu a výzkum.

Zákon o ochraně osobních údajů v českém jazyce

(Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016-679)

Číst… (FAQ)

Stáhnout (PDF)

Tel.: +420 234 723 584, +420 603 829 210
info@sluzbyproveduavyzkum.cz
Copyright Jizu.cz © 2017. All Rights Reserved.