Analýza

Analýza GDPR je prvním krokem, který každá organizace, každý subjekt musí a potřebuje provést. Jedná se o srovnávací analýzu, která subjektu poskytne odpovědi na dosažení shody s GDPR.

V rámci analýzy GDPR je prováděno srovnání stavu ochrany osobních údajů zadavatele s požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, přičemž jsou identifikovány oblasti ochrany osobních údajů, které nedosahují požadované úrovně a je třeba je zlepšit.

Analýza GDPR posuzuje úroveň stavu ochrany osobních údajů dle aktuálního rozsahu zpracování těchto údajů v jednotlivých systémech subjektu, a to jak v oblasti IT, tak i v oblasti non-IT. Skutečnosti zjištěné při analýze GDPR poskytují informace o slabinách a nedostatcích v zajištění ochrany osobních údajů subjektu. Analýza GDPR vycházejí zejména z požadavků GDPR a dále z norem řady ISO 27000, podle kterých je doporučeno řídit bezpečnost informací.

Výstupní dokumenty analytických činností obsahují detailní i souhrnný přehled hodnocení pro jednotlivé požadavky GDPR se stanovením míry jejich současného zavedení.

V návaznosti na analýzu GDPR je zpracováván návrh Implementace GDPR.

Tel.: +420 234 723 584, +420 603 829 210
info@sluzbyproveduavyzkum.cz
Copyright Jizu.cz © 2017. All Rights Reserved.