Implementace

V rámci Implementace GDPR jsou definovány jednotlivé změny, které je třeba provést před nabytím účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ke dni 25. 5. 2018. Cílem tohoto návrhu nazývaného Implementace GDPR je podrobné stanovení dílčích úkolů a postupu jejich realizace pro dosažení souladu s GDPR ke stanovenému datu.

Implementace GDPR je pro každý subjekt stanovena zvlášť, a to dle požadavků a potřeb, každého jednotlivého subjektu, neboť každý subjekt využívá jiné IT systémy, programy, má rozdílný počet zaměstnanců, rozdílně archivuje svoje písemnosti, a tak dále.

Tel.: +420 234 723 584, +420 603 829 210
info@sluzbyproveduavyzkum.cz
Copyright Jizu.cz © 2017. All Rights Reserved.