Semináře

Poskytujeme

 1. kvalifikovaného a certifikovaného externího DPO  – cena se odvíjí od rozsahu požadavků
 2. konzultace dopadu GDPR na účetnictví – 1 000 Kč / hodina (při větších projektech cena individuální)

Implementace ve Vaší organizaci

Zavedení GDPR „na klíč“ tak, aby procesy ve Vaší organizaci byly v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

více informací naleznete v sekci analýza / implementace

Nabízíme tyto semináře

 1. Seminář pro manažery – ½ dne: 3 000 Kč / osoba

Seminář zahrnuje stručný úvod do problematiky GDPR. Umožní top managementu pochopit základní pilíře GDPR, jeho smysl a požadavky z něj plynoucí. Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří se nebudou přímo účastnit zavádění GDPR. Seminář nepředpokládá žádné předběžné znalosti.

 1. Seminář pro výkonné pracovníky – 1 den: 5 000 Kč / osoba

Seminář je určen pro výkonné pracovníky, kteří jsou odpovědní za procesy ochrany dat ve Vaší organizaci. Zahrnuje vhled do problematiky GDPR jak ze strany práva, tak ze strany informatické. Seminář představí celou šíři problematiky včetně detailních požadavků a možných způsobů jejich praktického naplnění v organizaci.

 1. Podrobné proškolení pro pracovníky – 2 dny: 11 900 Kč / osoba

Detailní seznámení s právní stránkou GDPR (1 den) a stránkou implementační (1 den). Kurz je určen pro pracovníky, kteří se přímo podílejí nebo metodicky vedou projekty implementace GDPR v organizaci. Součástí kurzu jsou též praktické ukázky implementačních materiálů a metodik, včetně praktických cvičení jejich realizace. Přepokládá se základní znalost problematiky.

 1. Seminář ve Vaší organizaci – 1 den: 22 900 Kč           

Seminář se koná přímo ve Vaší organizaci dle konkrétního požadavku.

 1. Kvalifikační vzdělávací kurz pro DPO – 2 dny: 17 900 Kč / osoba                

Kurz je zakončený zkouškou a vydáním certifikátu pověřence osobních údajů (DPO).

 1. Akreditovaný rekvalifikační kurz – 80 hodin: 86 000 Kč / osoba

Kurz je určen pro IT odborníky a osoby zajímající se o IT problematiku. Tento rekvalifikační kurz splňuje podmínky pro rekvalifikační kurzy dle požadavku zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výuka probíhá na vysoké škole, v některém z jejích školicích středisek. Kurz je strukturován tak, aby splňoval akreditace vysokých škol. Kurz je zakončen zkouškou a vydáním certifikátu pověřence ochrany osobních údajů (DPO).
V případě, že účastníkem kurzu je student vysoké školy, pak takový absolvent obdrží záruku, že mu bude tento kurz uznán jako absolvovaný předmět dle příslušného studijního plánu.
V případě zájmu jsme pro zájemce o tento akreditovaný rekvalifikační kurz schopni zajistit financování.

 • * Uvedené ceny jsou bez DPH
 • * Cena dopravy k objednateli je přičítána k ceně objednaného semináře
 • * Semináře se konají na ČVUT v Praze 6
 • * Termíny jiných druhů seminářů po dohodě

[recaptcha]

Tel.: +420 234 723 584, +420 603 829 210
info@sluzbyproveduavyzkum.cz
Copyright Jizu.cz © 2017. All Rights Reserved.